Venstre: – Moss trenger ikke Oslomodellen – Lokale …

Det blir unødvendig byråkrati å sette i gang egne kontrollorgan i kommunen for å sikre oss mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier Sindre Westerlund Mork. – Viderutvikle Ordfører Hanne Tollerud understreker at Moss kommune ikke starter med blanke ark.

Sakte prosess for å allmenngjøre tariffavtaler

Et våpen mot sosial dumping og hensynsløse markedskrefter. Hvorfor går det så sakte?

Livredde for å gi beskjed – NRK Rogaland – Lokale …

Hvor opptatt er LO av sosial dumping for tiden? – Det er helt klart vår viktigste sak. Vi kan ikke tillate slike uverdige forhold, at folk skal bli behandlet på denne måten. Hvis dette får fortsette er det norske seriøse firmaer som mister oppdrag, og blir arbeidsledige fordi firmaene deres er anstendige, og slik kan vi ikke ha det, sier Stava.

Sosial dumping – Wikipedia

Sosial dumping er et begrep som i dagens Norge knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Inkludert i dette er brudd på regler om helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard.

– Personvernet er et særdeles viktig prinsipp. Det er helt

Trettebergstuen mente regjeringens varslede endringer i arbeidsmiljøloven vil gjøre det vanskeligere – ikke lettere – å bekjempe sosial dumping, og at regjeringens politikk dermed skader mer enn den gagner kampen mot kriminelle i arbeidslivet. – Arbeidsmiljøloven er Norges mest brutte lov, med over 300 000 lovbrudd årlig i det offentlige.

Klar holdning mot sosial dumping – oa.no

KronikkDet er bred enighet om å bekjempe arbeidslivskriminalitet, skatteunndragelser og svart arbeid. For eksempel så deltar LO, NHO, KS, Skatteetaten, YS og UNIO i et samarbeidsorgan som kalles «Samarbeid mot svart økonomi». Kampen mot sosial dumping må også stå sentralt.

Pasienttransport med sosial dumping? – Ytring – NRK.no

Det er et reelt problem at det offentlige deltar i en konkurranse mot bunnen, og i realiteten bidrar til å fremme sosial dumping. Priser og betingelser settes slik at det ikke er mulig å gjennomføre turene med dekning av utgifter innenfor den norske samfunnsmodellen.

For svak satsing på arbeid – LO

Det er en sannhet at deler av norsk arbeidsliv er rammet av sosial dumping. Likevel får vi ingen økt satsing på tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Tvert om foreslår regjeringen helt unødvendig å begrense opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere.

Åpner opp for sosial dumping – Byggmesteren

– Vi synes det er en riktig avgjørelse. Den viser at lovgivernes ønsker følges opp, sier NHO-direktør Nina Melsom i arbeidsrettsavdelingen. Hun er ikke bekymret for økt sosial dumping. – Det er en bekymring som er unødvendig. Bransjen har selv fokus på å ha ryddige og ordentlige forhold.

– Helt unødvendig – Kyst og Fjord

– Helt unødvendig. Regjeringens ja til gruvedumping i sjø, Indonesia og Papa New Guinea, tillater kun dumping på mye dypere vann, der det er lite marint liv,