Vi som ønsker å forby hijab i barneskoler og barnehager

Vi ønsker et forbud mot hijab ved alle barnehager og barneskoler. Jo snarere, desto bedre. Lignende regler finnes allerede i Frankrike, Kosovo, Aserbajdsjan og flere andre land, og er på trappene i Østerrike og flere tyske delstater. Slike reguleringer er ikke i strid med menneskerettighetene, slik enkelte hevder.

Geir O. Drablos