Oversikt over utdanninger i Forsvarets avdelinger

Forsvaret har behov for militært tilsatte som ikke nødvendigvis er befal eller offiserer. Her finner du oversikt over utdanninger som skal gjøre deg i stand til å kunne bekle ulike militære stillinger.

Utdanning i Forsvaret | utdanning.no

Utdanninger; Yrker; Se oversikt over lærefag på Utdanningene foregår vanligvis ute i en av Forsvarets avdelinger, og ikke ved en av Forsvarets skoler.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg et bredt spekter av kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en spesialist eller offiser.

Utdanning og kompetanseutvikling Forsvarets …

4 4 For det første har tre tidligere eksisterende avdelinger gått fra å være selvstendige avdelinger til å bli kompetansemiljøer under FSS: Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste (FSES), Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet (FOKIV) og Norges idrettshøgskole/forsvarets institutt.

Ansatt i Forsvaret | UiT

Veien for å bli befal eller offiser starter med utdanning fra en av Forsvarets befals- eller krigsskoler. Her er det flere utdanninger å Se oversikt over

Avdelingsmerker/ferdighetsmerker/vinger o.l. – …

Aug 11, 2011 · Hadde vært spennende å vite mer om hvilke avdelinger eller kurs de representerer. Noen som har bilder eller oversikt over slikt? Forsvarets avdelinger,

Forsvarets museer. Historisk dokumentasjon | Hvilken

Hvilken dokumentasjon har Forsvarets museer og av materiale innlevert fra sjømilitære avdelinger og de har en oversikt over hvilke peroner

Foredrag: Utdanning og kompetanseutvikling – Forsvarets

Generalmajor Rolf Thomsen. Sjef for Forsvarets skolesenter. Utdanning og kompetanseutvikling – Forsvarets skolesenter. Innledning. Ærede forsamling.

Utdanninger i Basal Eksponeringsterapi (BET) – Vestre …

Avdelinger. Avdelinger og Praktisk informasjon og opptakskriterier for BET-utdanninger med oppstart 2019 Oversikt over BET-utdanningens struktur for …

Forsvaret – Wikipedia

Forsvarets oppgaver er delt inn i nasjonale oppgaver, men i 954 vant Håkon den gode over Eirikssønnene og deres Ved enkelte avdelinger stilte man også

Forsvarsgrener: Hæren , Sjøforsvaret , Luftforsvaret , Heimevernet