OECD-rapport: Norsk lærerlønn dårligst i Norden

En fersk rapport fra OECD viser at norske lærere fortsatt ikke er lønnsvinnere. Steffen Handal vil at kommunene i større grad skal bruke lønn som virkemiddel.

Lønn – Utdanningsforbundet

Norsk Sykepleierforbund, Norsk lærerlønn dårligst i Norden. //www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2017/oecd-rapport-norsk-larerlonn-darligst-i-norden/

Hvert år gis rapporten «Education at a

OECD-rapport: Norsk lærerlønn dårligst i Norden. En fersk rapport fra OECD viser at norske lærere fortsatt ikke er lønnsvinnere.

(PDF) Kvalitet og innhold i norske barnehager

 ·

Norsk institutt for forskning om oppvekst, ning av barnehagepolitikken i tolv OECD land. I rapport nummer tre fra samme år har Sand og Skoug

Konrads tankesmie: august 2009

Aug 16, 2009 · Samtidig er tidligere jernbanesjef Ueland fortørnet over norsk Er verden blitt et mer gjerrig sted for de dårligst den ledende byen i Norden.

Lektorbladet. Pedagogikkfaget – utskjelt og utenfor …

Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Pedagogikkfaget – utskjelt og utenfor tiden Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale Nr , 13. årgang Leder Foto: Johnny

(PDF) Kjære ronja: Om poststrukturell og

engelsk dårligst på skolen. Norsk institutt for forskning om oppvekst, vel- OECD rapport (2008). Education at a Glance.

Møte torsdag den 8. februar 2018 – stortinget.no

Det er viktig at Norden, , som viser at Norge kommer dårligst ut av de nordiske landene i den rangeringen. Vi forventer en OECD-rapport i april 2018,

Lektorbladet #3 2008 by Lektorbladet – Issuu

”Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden. norsk skole vært klart dårligst. Årets

Skolehistorisk årbok FOR ROGALAND …

Ei viktig årsak var ein OECD-rapport med vurderingar av norsk utdanningspolitikk frå Ei ekspertgruppe konkluderte med at norsk utdanning burde få til ei meir