KS Læring: Kurs barn og unge – kslaring.no

Oppvekst og utdanning > Kurs barn og unge; Kurs med Birgit Valla 30 nov kl 9-15 . Workshop for de som har gjennomgått kurs i FIT og som ønsker å videreutvikle

KS Læring: Sandnes kommune – kslaring.no

Minner om at det også finnes E-lærings kurs produsert av KS-læring og andre kommuner som er tilgjengelig for alle. BARN OG UNGE. BRANNVERN,

KS Læring – Home | Facebook

Gevinsten er at ansatte ikke trenger å vite hvor et kurs er plassert i katalogstrukturen, og at KS av KS skal styrke tjenestene for utsatte barn og unge, og

Skole – KS

KS ønsker å bidra Erfaringsspredning og forpliktende læring i og mellom KS’ medlemsdialog om framtidas kompetanse har gitt kunnskap om hvordan barn og unge

Nettverk om barn og unge – KS

Nettverk om barn og unge. KS vil forbedre tjenestene i kommunene, for å sikre god samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.

Oppvekstprogrammet – fysisk aktiv læring KS – PDF

fysisk aktiv læring KS minutter «Barn og unge bør få mest mulig tid Faiza Siddiqui Friskliv og mestring i bydel Alna Kurs Prosjekter

Hidalgo – kurs og kompetanse – Home | Facebook

Hidalgo – kurs og kompetanse, Tønsberg, Norway. 684 likes. Kurs og onlinekurs for høysensitive, ungdom, foresatte og deg som jobber med barn og unge.

Læring hos barn og unge med synshemming | statped.no

Kurs for foreldre og barn/elever. Tittelen på publikasjonen er «Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming».

Fordypningskurs. Fysiotrapi for barn og unge med

Tariffområde KS Fysiotrapi for barn og unge med læringsutbyttene under er oppnådd gjennom utdanning og/eller andre kurs.

Læring hos barn og unge med hørselshemming | …

Kurs for foreldre og barn/elever. Tospråklig tilnærming styrker muligheten for læring og deltakelse for barn og unge med hørselstap.