Kan ikke flytte allergisk elev | kommunal-rapport.no

Vadsø kommune må legge til rette for at en 14-årig parfymeallergisk jente kan gå på skolen i Vadsø, fastslår Fylkesmannen.

Kan skolen nekte oss å spise fisk fordi en elev er allergisk?

Eleven som er allergisk mot fisk har rett til å kunne gå på skolen uten å bli syk, denne retten står sterke en de andre elevenes «rett» til å spise fisk på skolen. Retten eleven med allergi har til ikke å bli syk av å gå på skolen står faktisk så sterkt at skolen ikke har lov til å la være å gjøre dette.

Kan ikke tvangsflytte elever – ta.no

– «Tvangsbytte av skole kan derfor heller ikke være en reaksjon i fylkeskommunenes ordensreglement. Dette gjelder både ved offentlige videregående skoler og videregående friskoler», heter det i brevet fra Kunnskapsdepartementet av 28. februar. Frivillig tvang. Men departementet åpner for at man kan bruke en form for frivillig tvang.

Flytte elever til en annen klasse – education.ti.com

Merk: Du kan ikke flytte en elev som er pålogget TI‑Nspire™ Navigator™-nettverket. Merk: Du kan få tilgang til mange av elevenes kontoelementer ved å høyreklikke på eleven og velge en handling fra menyen.

Skolen klarte ikke å stoppe mobbingen av seksåringen. …

 ·

– Jeg trodde den nye mobbeloven ville sikre at det er eleven som blir utsatt for vold og krenkelser som blir ivaretatt, og ikke mobberne. Men slik er det ikke. I flere e-poster fra skolen til foreldre, som VG har fått innsyn i, skriver rektor at de er klar over problemet.

Skoleledere får lov at flytte elever til andre skoler

Fremover må skoleledere rykke elever en klasse ned og flytte at hans konkrete beslutninger om skolens elever ikke kan Skolelederen kan dumpe en elev.

Hammerfestskolen : Rutiner når elever skal flytte

 ·

Ved flytting midt i skoleåret kan foresatte søke om at eleven fortsetter på sin skole ut skoleåret. Søknad sendes rektor som tar avgjørelse om dette. Skyssutgifter til skolen dekkes normalt ikke (det kan søkes i særskilte tilfeller). Hvis eleven vil bytte skole ved flytting, ordner rektor med overføring til ny skole.

Hva kreves for at skolen skal kunne utvise en elev? – …

Du spør et konkret spørsmål først: På hvilket grunnlag kan skolen kaste ut en elev. Jeg svarer på det først, og de andre spørsmålene dine etterpå. Skoler kan utvise elever for inntil fem dager dersom eleven «alvorlig eller gjentatte ganger» bryter reglementet.

[PDF]

Forslag om å presisere i loven at en elev som …

andre elevane tilseier det, kan ein grunnskoleelev i særlege tilfelle likevel flyttast til ein offentleg skole i heimkommunen. Dette vil blant anna gjelde flytting av ein elev som mobbar ein eller fleire medelevar. Før det blir gjort enkeltvedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Heimkommunen gjer vedtak.

Hva kan en lærer gjøre mot en elev, før læreren må «gå

Kollektiv avstraffelse blir brukt på skolen til barnet mitt. Hvis de ikke finner ut hvem som har gjort det må alle sitte igjen. Læreren har ikke lov til å bruke fysisk avstraffelse mot en elev. Men hvis det ikke finnes bevis, eller vitner til volden, så kan …