Jordskiftesaker på gnr: 7/1 – wcarkiv.domstol.no

Jordskiftesaker på gnr: 7/1. Saksnr Saksnavn; 1220-1959-0008: FOSSO: 1220-1960-0001: VIKØY PRESTEGARD: 1200-2003-0015: VIKØY PRESTEGARD GNR…

Jordskiftesaker på gnr: 8 – wcarkiv.domstol.no

Jordskiftesaker på gnr: 8. Saksnr Saksnavn; 1520-1871-0G 5: Flemsøens utmark, gnr 5-9: 1520-1976-017N: Longva innm, gnr 8

* REGULERINGSPLAN FOR Gnr. 188, bnr. 2, 3 og 6, RENE …

1 * REGULERINGSPLAN FOR Gnr. 188, bnr. 2, 3 og 6, RENE A. Tverberg & Sønner AS PLANPROGRAM Planprogram Endra: Utsikt til byggefeltet frå brua på Palmafossen. 2 Innhald: 1.

Indre Sogn jordskifterett – PDF – docplayer.me

Kontoret er lokalisert i Statens hus på Leikanger og har 5 tilsette. Jordskiftesaker i Aurland gnr. 21 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2

Reguleringsplan Knarvik aust, del av gnr 188, Gjervik

Reguleringsplan Knarvik aust, del av gnr 188, Gjervik – andre gongs Read more about vert, lagt, knarvik, administrasjonen, aust and brev.

[PDF]

Kommunen og Jordskifte. Matrikkelføring av …

Matrikkelføring av jordskiftesaker Olina Mardal, produksjonstilskot på jordsameige mellom 70/238 og fjellmark for gnr. 41 og 42

[PDF]

11.5. Sakstyper matrikkelenhet – Publisering av …

på de matrikkelenheter det er krevd jordskiftesak på eiendom. 26 Februar 2016 08:40 Gnr. 171, bnr. 11, omfattende kapittel om føring av jordskiftesaker i

Historiske kart – Brukernes eget forum – Arkivverket

Aug 27, 2014 · Når eg går inn på lenka i #2, og går inn på Gloppen får eg opp ei liste over alle gardsnummera (gnr). der det er registrert jordskiftesaker.

[PDF]

Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok

spørsmålet om kva som er delingsgrunnlaget for jakta på gnr. 2. Eg lovar at eg i denne saka og i alle framtidige jordskiftesaker vil gjere pliktene mine som

[PDF]

Rettsbok – Norges Domstoler

Eg lovar at eg i denne saka og i alle framtidige jordskiftesaker vil gjere pliktene mine som Fallretten på gnr. 54 og gnr. 55 ligg til gnr. 54/1 og gnr. 55/1