snl.no

You are being redirected.

Andre verdenskrig – Wikipedia

Andre eller annen verdenskrig regnes som den siste av to globale væpnede konflikter, og pågikk i årene 1939 til 1945. Den militære konflikten involverte de fleste av verdens nasjoner, herunder alle stormaktene, og to stridende militære allianser, de allierte og aksemaktene, ble dannet.

Dato: Asia: 7. juli 19372. september 1945 , Europa: 1. september 19398. mai 1945

Holocaust – Store norske leksikon

Imidlertid har innholdet i begrepet blitt utvidet igjen for å beskrive forsøkene på å tilintetgjøre andre grupper, både før, under og etter andre verdenskrig. Dette har vært omdiskutert blant noen forskere. En løsning har vært å bruke betegnelsen Holocaust for folkemordet på jødene, mens holocaust blir brukt om andre grupper.

Dødsfall under andre verdenskrig – Wikipedia

Dødsfall under andre verdenskrig gir oversikt over militære og sivile dødsfall under verdenshistoriens mest kostbare konflikt, hvor flere titalls millioner liv gikk tapt. Tabellene nedenfor gir et detaljert bilde over antall døde, gruppert på land.

Totale tap av menneskeliv ·

Her overlevde bare to jøder – Side3

Da 2. verdenskrig brøt ut, levde det om lag 2000 jøder her i landet. Men høsten 1942 skulle også Norge gjøres «Judenrein». Likevel slapp to tredeler unna Holocaust. Men i en norsk by var utrenskningen nesten fullkommen: I Stavanger overlevde bare to jøder.

Forfølgelsen av jøder – Holocaust – HL-senteret

Den jødiske minoriteten i Norge på rundt 2100 mennesker opplevde raskt følgene av den tyske okkupasjonen våren 1940. Allerede i mai ble jødenes radioapparater beslaglagt, ett år før det samme skjedde med andre nordmenn.

Stalins krigsfotograf: Sovjetisk jøde dokumenterte andre

Stalins krigsfotograf: Sovjetisk jøde dokumenterte andre verdenskrig Sovjetunionens krig mot tyskerne ble dekket av middelmådige fotografer med håpløst utstyr.

Holocaust under 2. verdenskrig – Sf94

Da den andre verdenskrig var slutt våren 1945 hadde nazistene forfulgt, torturert og drept 11 millioner jøder. Kun 10 % av Polens jøder, omtrent 3 millioner, overlevde Holocaust. Antall drepte er oppsummert til cirka 6 millioner av verdens jøder, cirka 400 000 sigøynere (folk i Europa) og 250 000 funksjonshemmede og homofile.