Hjelpetilbud for psykiske helseproblemer – Hjelpe- og

Psykiske problemer kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til panikkangst, eller psykoser som betyr at du får vrangforestillinger og mister kontakten med virkeligheten. …

Psykisk helseproblemer blant innvandrere by Anja …

Langvarige psykiske problemer Hjelp Hjelpetilbud Psykisk helseproblemer blant innvandrere Vet ikke om hjelp

Hjelpetilbud til barn og unge – spotidoc.com

HVA ER DETTE? Gravide I løpet av svangerskapet. Vordende foreldre 2-4 ganger årlig, avhengig av antall påmeldte. Jordmor Inger Urfjell Asdal Helsestasjonen, Kragsgate 48B 37 14 97 62 Jordmor Inger Urfjell Asdal Helsestasjonen, Kragsgate 48B 37 14 97 62 FOR HVEM? HVOR/NÅR? KONTAKT/TELEFON Råd og veiledning om barnets psykiske …

Samhandling mellom et distriktspsykiatrisk senter og

Koordinerte, helhetlige hjelpetilbud for mennesker med psykiske helseproblemer har lenge vært en helsepolitisk målsetning i flere land, deriblant Norge. Tverrfaglig samarbeid på tvers av forvaltningsnivå har aktualisert behovet for kunnskap om ansattes samhandling i praksis.

Authors: Toril Anne Elstad · Tove Kristin Steen · Gunn Elin LarsenAffiliation: Norwegian University of Science and Technology

Familievernkontor – Hjelpetilbud barn/familie – Enklere å

Din portal for psykisk helse! Finn psykisk hjelp / kurs på hjelptilhjelp. En av Norges mest besøkte nettsider om psykisk helse, psykiske vansker, angst, depresjon.

august 2011 ~ Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Joakim Serpinsky er landets første personlig ombud for mennesker med psykiske lidelser. Han har ikke kontor, skriver ikke journal, rapporterer ikke til noen. Hør ham og «Anne» i …

Hva i alle dager er digitale psykiske verktøy?

Psykiske helseproblemer er mentale vansker som nettopp er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kan betegnes som diagnoser. Alle mennesker vil fra tid til annen

Bakkebyråkratiets yttergrense. Hjemmetjenestens møte …

Bakkebyråkratiets yttergrense. Hjemmetjenestens møte med eldre med psykiske helseproblemer. Street level bureaucracy’s outer limit.