Aun » The Aged» Jörundsson, King of Uppsala (c.509 – …

Aun den gamle, konge av Uppsala. Aun den gamle (Åne, Auchun) var en mytisk konge av ynglingeætten i Uppsala i Sverige. Han er omtalt i Snorre Sturlasons Ynglingesagaen og er sannsynligvis også identisk med den Auchun som nevnes i …

Aun den gamle – Wikipedia

Aun den gamle, även Ane, On, eller One, var enligt Heimskringla en sveakung av Ynglingaätten. Han beskrivs av Snorre som en klok och fredlig man, som blotade mycket.

Aun «den Gamle» («the Old» (or On or Ane)) Jörundsson …

Aun den gamle, Åne den gamle eller Auchun, var ein konge av Ynglingeætta, rekna for å ha vorte uhorveleg gamal. Han er far til Egil Vendilkråke og son av Jorund, den eine av Yngvesønene. Snorre Sturlason fortel korleis Aun kom i strid med skjoldungane, og særleg sønene av Frode den fredsame, Halvdan og Fridleiv.

Spouse: Helvor Helgesdotter

Aun den gamle – Wikipedia

Aun den gamle, Åne den gamle eller Auchun, var ein konge av Ynglingeætta, rekna for å ha vorte uhorveleg gamal. Han er far til Egil Vendilkråke og son av Jorund, den eine av Yngvesønene. Snorre Sturlason fortel korleis Aun kom i strid med skjoldungane, og særleg sønene av Frode den fredsame, Halvdan og Fridleiv.

Aun Jorundsson – Historical records and family trees

Aun den Gamle Jorundsson, Circa 475 – 590 Aun den Gamle Jorundsson 475 590 Aun den Gamle Jorundsson was born circa 475, at birth place, to Jorund King of Uppsala Yngvasson and Consort Jorund Yngvasson (born Yngvasson Uppsala Sweden).

Sigrid Aunsdotter (Queen of Denmark) – daughter born

Aun «den gamle» Jörundsson, king of Uppsala Place of Burial: Uppsala, Sweden Birth: 509 Sverige Death: 544 (35) Uppsala, Sweden . daughter Sigrid Aunsdotter (Queen of Denmark) Birth: 480 . daughter was born before father. Father did …

Aun «The Aged» Aun «den gamle» Jörundsson (Aunsson) king

Aun «The Aged» Aun «den gamle» Jörundsson (Aunsson) king of Uppsala Jorundsson was born about 509 in Sweden, son of Jörund Yngvasson Yngvasson King of Uppsala Yngvasson and wife of Jörund Yngvisson N.N..

Aun Uppsala – Historical records and family trees – …

Aun Den Gamle Jørundsson Aunsson King of Uppsala, 500 – 590 Aun Den Gamle Jørundsson Aunsson King of Uppsala 500 590 Aun Den Gamle Jørundsson Aunsson King of Uppsala was born in 500. Aun married Helvor Helgesdtr Uppsala.